VÅRDPROGRAM

Antiquum upprättar vårdprogram och vårdplaner för statliga och enskilda byggnadsminnen samt för övrigt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ett vårdprograms syfte är att ligga till grund för en fastighets framtida förvaltning och belyser såväl det historiska perspektivet som den befintliga statusen. I våra vårdprogram identifieras fastighetens kulturhistoriska värde och utifrån detta formuleras långsiktiga mål för bygganden. Vi utarbetar bland annat Vårdprogram åt Statens fastighetsverk.

Ett urval referenser:

Göteborgs Univeristet
GBG Universitet
Nya Älsborgs Fästning
Lorensberg
Läckö Slott
Läckö slott
Lorensbergs Villastad
Älvsborgs fästn.