Vård & Underhållsplaner

I våra vård- och underhållsplaner ingår bland annat en historisk redogörelse över aktuell byggnad, byggnadsbeskrivning ur kulturhistoriskt perspektiv, fotodokumentation samt kulturhistorisk värdebeskrivning med förteckning över bevarade detaljer. Beroende på upplägg ingår vanligen också en översyn av tekniska installationer, klimat, brandskydd, tillgänglighetsanpassning m.m. Dessutom genomförs en skadeinventering som resulterar i en underhållsplan. Åtgärderna sammanställs i en översiktlig budget. Vi samarbetar ofta med flera konsulter och anser att en vård- och underhållsplan skall framarbetas av flera olika kompetenser såsom byggnadsantikvarier, arkitekter, konservatorer, tekniker och landskapsarkitekter beroende på objekt och uppdrag.

 

Ett urval referenser:

Göteborgs Univeristet
Klippan
Nya Älsborgs Fästning
Kyrkor
Läckö Slott
Societetshuset
Lorensbergs Villastad
Ströms slott