På Antiquum finns bred kompetens inom byggnadsvård, förvaltning samt restaurering och renovering. Våra byggnadsantikvarier arbetar huvudsakligen med kulturhistoriska byggnader. Sedan starten 1999 har vi arbetat med ett brett urval av projekt, byggnader och bebyggelsemiljöer. Vi har utfört allt från enklare historiska utredningar, åtgärdsförslag och antikvariska kontroller till större uppdrag som vårdprogram eller antikvariska förundersökningar. På Antiquum finns också specialkompetens inom färgsättning i så väl modern som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Nedan följer ett urval av referenser utförda under de senaste åren.

Färgsättning

Färgsättning

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag

Förundersökningar

Förundersökningar

Underhållsplaner

Underhållsplaner

Vårdprogram

Vårdprogram

Historiska Undersökningar

Historiska Undersökningar

Rådgivning

Rådgivning

Antikvarisk Kontroll

Antikvarisk Kontroll

Fastighetsutveckling

KMV Underlag

KMV Underlag

Tidstypisk Inredning

Tidstypisk Inredning

Grafisk Form

Grafisk Form