ANTIQUUM AB

Vi är ett bebyggelseantikvariskt konsultföretag som arbetar med restaurering av kulturhistoriska byggnader. På Antiquum arbetar kunniga byggnadsantikvarier med att bistå dig som behöver hjälp med vård och underhåll av byggnader. 

Vi arbetar bland annat med antikvariska förundersökningar, historiska undersökningar, färgundersökningar och färgsättningar samt vårdplaner. Med över tio år i branschen har vi bred erfarenhet inom byggnadsvård och restaurering. Sedan starten 1999 har vi arbetat med allt från 1600-talstorp, industrianläggningar och hyreshus till kulturreservat och byggnadsminnen såsom t ex slott och fästningar.

På Antiquum har vi ett opartiskt förhållningssätt med utgångspunkt i grundläggande kulturvårdande riktlinjer. Vårt företag utgör en länk mellan myndigheter och privata intressen. Genom att vi kommer in tidigt i byggprocessen skapas möjligheter till en enklare bygglovshantering och ett framgångsrikt bevarande.

KVALITET & ENGAGEMANG

Vi verkar för att främja kunskapen om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och vikten av att vårda, underhålla och bevara densamma. Med husets egna förutsättningar som utgångspunkt försöker vi skapa så bra lösningar som möjligt för ett bevarande med hänsyn till moderna krav.

Våra byggnadsantikvarier tillgodoser krav på kvalitativt kunnande, snabb handläggning och stort engagemang.

Välkomna att höra av Er till oss!

 

 

victoria ask

Victoria Ask, VD

johanna roos

Johanna Roos, byggnadsantikvarieAntiquum AB
Drottninggatan 25
411 14 Göteborg
Tel: 031-13 38 20