Antiquum AB - Bebyggelseantikvarisk Konsultantiquum entré
Drottninggatan 25
411 14 Göteborg

Tel: 031-13 38 20
info@antiquum.se
Antiquum AB är ett bebyggelseantikvariskt konsultföretag som startades 1999. Företaget startades och drivs av Victoria Ask och har ytterligare två byggnadsantikvarier anställda. Kontoret är beläget på Drottninggatan i centrala Göteborg. 

 

Johanna Roos, Byggnadsantikvarie

Johanna är utbildad byggnadsantikvarie och har arbetat på Antiquum sedan 2010. Godkänd antikvariskt fristående sakkunnig enl. KML och PBL, certifierad KUL 2 behörighet K. Detta innebär en certifiering på kulturvärden - ett krav som ställs i Plan- och bygglagen i samband med Antikvarisk sakkunnighetskontroll.

Mail:                     johanna.roos@antiquum.se
Mobil:                   0702 - 62 81 19

 

Victoria Ask, VD

Victoria studerade på Bebyggelseantikvariskt program i Göteborg och har arbetat med egen verksamhet sedan 1999. Är även utbildad byggnadsingenjör och fastighetsförvaltare.

Godkänd antikvariskt fristående sakkunnig enl. KML och PBL, certifierad KUL 2 behörighet K. Detta innebär en certifiering på kulturvärden - ett krav som ställs i Plan- och bygglagen i samband med Antikvarisk sakkunnighetskontroll.Mail:                     victoria.ask@antiquum.se
Mobil:                   0708 - 25 40 41

dnv

www.detnorskeveritas.se

Medarbetare sakkunniga kulturvärden - behörighet K


boverket

www.boverket.se