Historiska undersökningar

Antiquum utför historiska undersökningar som ger dig kunskap om ditt hus och dess historia. Är du intresserad av att veta mer om ditt hus finns det möjligheter att i arkiv hitta information om byggnadens historiska bakgrund och utveckling. Den historiska undersökningen kan ligga till grund inför en kommande restaurering eller initieras då det finns intresse och behov av historisk kunskap om ett specifikt objekt eller en hel bebyggelsemiljö. Undersökningen baseras huvudsakligen på arkiv- och litteraturstudier samt på en okulärbesiktning. Utifrån era önskemål tar vi fram vem som ägt och bott i byggnaden tidigare, hur byggnaden har använts och vilka förändringar som skett sedan huset uppfördes m.m.

 

 

Ett urval referenser:

Göteborgs Univeristet
Avenyn 17
Nya Älsborgs Fästning
Dicksonsg. 8
Läckö Slott
E. Dahlbersg. 7-9
Lorensbergs Villastad
Föreningsg. 19
Göteborgs Univeristet
Gamlestaden
Nya Älsborgs Fästning
Göta Hovrätt
Läckö Slott
Kanolds fabriker
Lorensbergs Villastad
Östra Larmg. 16