Antikvariska förundersökningar

Antiquum utför antikvariska förundersökningar i samband med ombyggnad och restaurering. Idag ställer ofta Stadsbyggnads-kontoren krav på en antikvarisk förundersökning vid ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vi tar fram kunskap om byggnadens historia, de förändringar som skett och specificerar vad som är kulturhistoriskt värdefullt och hur det bör bevaras.

Nedan följer ett urval av några av de 30-tal antikvariska förundersökningar vi genomfört de senaste åren.

Ett urval referenser:

Läckö Slott
Hasselbladshuset
Göteborgs Univeristet
Dalaskolan
Nya Älsborgs Fästning
Fröhandeln
Lorensbergs Villastad
Kv Högvakten
Göteborgs Univeristet
Lorensberg
Nya Älsborgs Fästning
Renströmska
Läckö Slott
Riksbanken
Lorensbergs Villastad
Vasag. 24