Fastighetsutveckling och förvaltning

Victoria Ask är utbildad både byggnadsantikvarie och fastighetsförvaltare. Denna kombination ger oss en förståelse för utvecklingsbehov och lokalanpassningar med moderna krav samtidigt som vi lyfter fram husets kvalitet och karaktär. En sådan utgångspunkt ger oss möjlighet att öka så väl det kulturhistoriska som det ekonomiska värdet genom en långsiktig förvaltning.


För närvarande förvaltar vi tre hyresfastigheter inom ramen för Askbolagen KB. Utöver den tekniska förvaltningen sköter vi även hyresgästkontakter, avtal och uthyrningar.

 

Ett urval referenser: