Detaljplanearbete och kulturmiljöutredningar

I samband med nya detaljplaner har Antiquum medverkat genom att arbeta fram förslag till exempelvis skydds- och varsamhetsbestämmelser. Vi har utarbetat skyddsbestämmelser och skyddsföreskrifter för kommuner, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet. Ett sådant arbete föregås ofta av en historisk undersökning eller inventering. Vi arbetar även med kulturmiljöutredningar för större bebyggelseområden.

 

Ett urval referenser:

Göteborgs Univeristet
Läckö slott
Nya Älsborgs Fästning
Odinsskolan
Läckö Slott
Palacehuset
Lorensbergs Villastad
Östra Kålltorp