Åtgärdsförslag & Projektledning

Vid ändring och ombyggnad av äldre fastigheter krävs specialkunskap för att byggnadens särdrag ska bibehållas. Antiquums byggnadsantikvarier hjälper dig att ta fram åtgärdsförslag och underlag som är anpassade till varje enskilt objekt med avseende på såväl metod som materialval. Vi upprättar åtgärdsförslag, som kan innefatta projekterings- och programhandlingar där de antikvariska arbetena är specificerade, och åtar oss även projektledning.

Ett urval referenser:

Göteborgs Univeristet
Synagogan
Nya Älsborgs Fästning
Kapellg. 14
Läckö Slott
Kronhusg. 10
Lorensbergs Villastad
Tomtehuset