Antikvarisk kontroll

Plan- och bygglagen ställer idag krav på medverkan av antikvarisk sakkunnig vid förändring av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Det samma gäller för KML (kulturminneslagen) som ställer krav på s k antikvarisk medverkan. Byggnadsantikvarie Victoria Ask, Antiquum AB, är godkänd för båda typer av uppdrag. I den nya PBL från 2011 skall den sakkunnige också vara certifierad. Victoria är certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:15 KUL 2.

Vi utför antikvariska kontroller med syfte att granska och besiktiga varsamhetskraven och fungerar som en länk mellan fastighetsägare och kommun. Kontrollerna sker löpande och vi för kontinuerligt diskussioner med beställare för att ge råd och finna lösningar som fungerar för både fastighet och brukare. I regel ligger en antikvarisk förundersökning till grund för den antikvariska kontrollen. Vi har utfört kontroller av allt från villor till stora fästningar.

 

Ett urval referenser:

Göteborgs Univeristet
Kammarrätten
Nya Älsborgs Fästning
Länsresidenset
Läckö Slott
Varbergs fästn.
Lorensbergs Villastad
Lorensberg